Bugun...ARAYI BULDUK!
Tarih: 10-11-2018 16:04:40 + -


Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk 1 Ocak itibari ile zorunlu hale getirilmişti. Sistemin devreye girmesinin ardından ilk 6 aylık dönem verilerine göre, Kahramanmaraş Arabuluculuk'ta Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.


ARAYI BULDUK!

Arabuluculuk sisteminin zorunlu olmasının ardından Türkiye genelinde, uyuşmazlıklardan dolayı açılan dava sayısı 4'te bir oranda azaldı. İlk 6 aylık dönemde 31 bin 668 dava açılırken, bunlardan sadece 79'unun Kahramanmaraş'tan açıldığı öğrenildi.

MAHKEME ÖNCESİ ÇÖZÜLÜYOR

Kahramanmaraş Arabulucular Derneği Başkanı Ertuğrul Hüdayioğlu sistem ile ilgili olarak Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesine yaptığı açıklamada, ''31 kişiden oluşan dernek üyesi arkadaşlarımızın olağanüstü başarısı ile arabuluculuğa intikal eden uyuşmazlıkların büyük bir bölümü mahkeme öncesi iki tarafı da tatmin edici sonuçlarla çözüme kavuşturuldu'' dedi.

Arabuluculuk sistemi hakkında gazetemiz muhabirlerinden Ömer Faruk Salman'a açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Kahramanmaraş Arabulucular Derneği Başkanı Ertuğrul Hüdayioğlu, ''Arabuluculuk, 6325 sayılı yasa kapsamında Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de  uygulanmaya başlanan, Hukuki uyuşmazlıkların çözümünde, etkisini gün geçtikçe artıran ,Yargı sistemine  Alternatif bir çözüm şekli ve sürecidir'' dedi.

UZUN YILLAR SÜREN MAHKEME SÜREÇLERİ SONA ERDİ

Arabuluculuğu amacından bahseden Hüdayioğlu, ''Toplumsal barış ve huzuru kalıcı kılmak amacıyla,  günlük hayatta her an yaşanabilen anlaşmazlıklar ve çatışmalarda oluşan, Uyuşmazlıkların taraflarını,  Bu konuda Uzmanlık eğitimi almış, Adalet Bakanlığınca yetkilendirilmiş , Bakanlığın  Arabuluculuk siciline  kayıtlı arabulucuların kontrolünde bir araya getirilerek uyuşmazlıklarını, Mahkemelerin Yargılama sistemine taşımadan, kısa sürede, en az masrafla tarafların mahkemelerdeki gibi sırlarını ortaya dökmeden, gizlilik içinde onları  olabildiğince kazançlı çıkabilecekleri bir çözümü arama, yaratma, böyle bir çözüme ulaşma düşüncesidir'' dedi.

Dünyada ve Ülkemizde mahkemeler varken arabuluculuk sistemine ihtiyaç duyulmuştur diyen Ertuğrul Hüdayioğlu şöyle konuştu; ''Bu sistem toplumuzda kısa sürede yaygınlaşmaya artık vazgeçilmez hale gelmeye başlamıştır. Bu konuda bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yolunun  mahkemeler olduğu, mahkemelerin usul yasalarının belirlediği kuralları uygulamak zorunda olduğu, bu zorunluluklardan kaynaklanan sebeplerle yargılama süreçlerinin, yargılama yapanların tüm iyi niyetli çabalarına rağmen uzadığı, zaman zaman davanın niteliğine, taraf sayılarına,  delil toplanmasındaki  özellikle diğer kuruluşlarla yapılan yazışmalarda meydana gelen tıkanıklıkların aşılamaması nedenleriyle açılan davalarda ilk duruşma gün ünün bile bazen  8-10 ay sonraya sarkabildiği, Ortalama bir yargılamanın maalesef istinaf ve temyiz aşamaları dikkate alındığında 4 yıldan fazla sürdüğü düşünüldüğünde  arabuluculuğun mantıklı bir çözüm olduğu görülmektedir.''

SADECE 79 DAVA KAHRAMANMARAŞ'TAN!

''Dava şartı-zorunlu arabuluculukta çözüm odaklı olduğuna değinen Hüdayioğlu, ''Halbuki arabuluculuk sürecinin 3 hafta ek süre ile birlikte 4 haftada sonuçlandırılmak zorunluluğu dikkate alındığında ortada birbiriyle kıyaslanmayacak şekilde hak sahibinin hakkına kavuşma odaklı  bir çözüm süreci olduğu  görülmektedir. Bugüne kadar iş hukukunda  Dava şartı arabuluculuk  görüşmeleri sonucunda tarafların anlaşamamaları  nedeniyle düzenlenen “Anlaşmazlık Tutanağı” eklenmek suretiyle  02 Ocak 2018 tarihinden 30.06.2018 tarihine  kadar Türkiye'de Açılan dava Adalet Bakanlığınca açıklanan rakamlara göre 31 bin 668 olmuştur. Üstelik bu rakam bir önceki yıl 120 bindir. Bu miktar içinde 79 tanesinin  Kahramanmaraş'ta  Ağır Ceza Komisyon alanı  kapsamında açıldığı, Adalet Bakanlığınca  açıklanmıştır.''

69 BİN UYUŞMAZLIK ANLAŞMA İLE SONUÇLANDI!

Ertuğrul Hüdayioğlu aynı tarih itibarıyla arabulucuya iletilen  69 bin 851 uyuşmazlığın  anlaşma ile sonuçlandığını ve 36 bin 925'inin ise anlaşmazlıkla sonuçlandığını, bu rakamların Adalet Bakanlığınca açıklandığını söyledi. Hüdayioğlu, ''Yapılan bu anlaşmaların çoğunun sadece başvurudan 4 gün sonra sonuçlandığı  görülmüştür ki bir işçinin alacağına kavuşmak için 3-4 yıl yerine 4 günde sonuç almasının önemini takdirlerinize bırakıyoruz'' dedi.

''Bu oranlara göre halen Kahramanmaraş'ta Arabuluculuk yapan hemen hemen tamamı 31 kişiden oluşan “Kahramanmaraş Arabulucular Derneği” üyesi arkadaşlarımızın olağanüstü başarılı olduğu, arabuluculuğa intikal eden uyuşmazlıkların çok büyük bir bölümünün mahkeme öncesi iki tarafı da tatmin edici sonuçlarla çözüme kavuşturulduğu görülmektedir. Yasa gereği en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip hukuk fakültesi mezunlarından oluşan  arkadaşlarımız, derneğimiz çatısı etrafında toplanıp  tüm iyi niyet ve üstün gayretleriyle, mesleki dayanışma içinde, arabuluculuk müessesesinin  başarılı olması, başvuruların  olumlu ve anlaşma ile sonuçlanması için bilgi ve birikimlerini ortaya koymaktadırlar.''

35 SİCİLE KAYITLI ARABULUCU VAR

Şu anda Kahramanmaraş'ta 35 kadar sicile kayıtlı arabulucu arkadaşımız bulunmaktadır diyen Hüdayioğlu, ''Bütün Türkiye’de ise 6 bin 113 tane sicile kayıtlı, 7 bin 334 tane de sicile kayıtlı olmayan arabulucu vardır. Ülkemizde Zorunlu arabuluculuğun uygulanmaya başlandığı 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren  Dava şartı  arabuluculuk kapsamına giren davalarda geçen yılın aynı dönemine göre açılan dava sayısının % 68-70 oranında azaldığı  gene Adalet Bakanlığınca açıklanmış bulunmaktadır'' dedi.

Hüdayioğlu sözlerine şöyle devam etti; ''Adalet bakanlığından aldığımız bilgilere göre, sonuçlandırılan Arabuluculuk başvurularında %65 oranında olumlu sonuç alınması, bu olumlu sonuçların kısa zamanda sağlanması ile dünyada ilk 5 ülke arasına giren bir arabuluculuk sistemimiz oluşmuştur. Bu durum  haklı olarak uyuşmazlık çözümünde, kısa zamanda arabuluculuk sürecinin yaygınlaşmasına, benimsenmesine neden olmuştur. Önümüzdeki dönemde İş Hukuku ile başlayan Dava şartı arabuluculuk sisteminin  aile hukukundan, Ticari Uyuşmazlıklardan, Tüketici hukukundan doğan  uyuşmazlıklarda da yoğun olarak uygulanacağı anlaşılmakta olup, amaç 'İhtiyari Arabuluculuğun' da  arabuluculuğa uygun olan tüm uyuşmazlıklarda önemli bir çözüm yolu olarak, yer almasını sağlamak olmalıdır.'' 

İSTEĞE BAĞLI VE ZORUNLU İKİ ŞEKİLDE UYGULANIYOR

Arabuluculuk sürecinin işleyişini anlatan Ertuğrul Hüdayioğlu şöyle konuştu; ''Arabuluculuk süreci zorunlu veya isteğe bağlı arabuluculuk olarak iki şekilde uygulanmaktadır. Bugün iş hukukunda İşçi işveren ilişkilerinde sıklıkla kullanılan  zorunlu arabuluculuktur. Yasanın izin verdiği tarafların serbestçe tasarruf edebilecekleri  haklarıyla ilgili tüm hukuki uyuşmazlıklarda ihtiyari olarak Arabulucuya gitme haklarının olduğunu belirterek İş kanunun getirdiği Zorunlu Arabuluculuk sistemi konusunda bilgi vermek isterim. Arabuluculuk süreci İşçi işveren uyuşmazlıklarını  “Arabuluculuk“ yoluyla çözme amaçlı tarafların Adalet Bakanlığı tarafından Adliye binalarında kurulan “arabuluculuk bürolarına” başvurusu ile başlamaktadır. Ara buluculuk Bürolarının yer almadığı daha küçük adliyelerde ise  Bu görevi Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı işleri Müdürleri yapmaktadır.''

''Arabuluculuk Büroları , Adliyelerde kullanılan UYAP sistemi üzerinden başvurulan yerin komisyon bölgesinde görevli, arabuluculuk siciline kayıtlı uzman arabuluculardan bir tanesini o uyuşmazlıkla ilgili arabulucu olarak atamaktadır. Bu atama sistem üzerinden yapıldığından Arabuluculuk bürosunun arabulucuyu seçme, belirleme  imkanı da bulunmamaktadır. Atanan arabulucu  Önce  arabuluculuk “Başvurusunda” bulunan sonrada diğer tarafla yüz yüze, buna imkan bulunmadığı takdirde Telefon ve e-mail yoluyla görüşmekte, arabuluculuk süreci hakkında tarafları bilgilendirmektedir ve daha sonrada Arabuluculuk görüşmeleri için mümkünse tarafların görüşlerini de alarak bir görüşme günü belirleyerek Arabuluculuk görüşmelerini kendi kontrolünde başlatmaktadır. Yapılan görüşmeler anlaşma yada anlaşmazlıkla tamamlanırsa, Arabulucu tarafından son tutanakla  bu husus belirlenmekte, anlaşmazlık olması halinde başvurucu dilerse bu tutanağı mahkemeye sunarak karşı taraf hakkında dava açabilmektedir. Bu şekilde dava şartını yerine getirmiş olmaktadır. Görüşmelerin anlaşma ile bitmesi halinde ayrıca arabulucu tarafından her iki taraf ve varsa vekil ve temsilcilerinin imzası ile “Anlaşma Tutanağı” düzenlenmekte, tarafların üzerinde anlaştığı her şey bu anlaşma tutanağında yer almaktadır. Gizli bir belge olan Bu anlaşma tutanağının  ve arabuluculuk sürecindeki sunulan belgelerin açıklanması  aksi kararlaştırılmamışsa suç teşkil etmektedir, Tarafların  ve vekillerinin yer aldığı anlaşma belgesi mahkemece verilen bir ilam hükmünde kabul edilmektedir.''

SİSTEM HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR

Ayrıca tarafların  ve vekillerinin birlikte hazır olmadığı toplantılar sonucunda tutulan tutanaklarla yapılan anlaşmalara tarafların isteği üzerine icra edilirlik şerhi istenebileceği kaydı  koyulabilmekte, taraflar maktu küçük bir harç karşılığı mahkemeden Bu şerhi alabilmektedirler. Ayrıca arabuluculuk görüşmeleri sonucu tutulan son tutanağın bir sureti Arabuluculuk Daire başkanlığına gönderilmektedir. Her geçen gün gelişen bu sistemin kuruluşundan, yaygınlaşmasına, ortaya çıkan uygulamadan doğan sorunların giderilmesinde gerçekten insanüstü   bir çaba gösteren Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanımız Sayın Hakan Öztatar’a  arabuluculuk konusundaki,  bu çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.

HABER-FOTO: ÖMER FARUK SALMAN

 
Bu haber 310 defa okunmuştur.

Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER YEREL HABER Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
FOTO GALERİ
 • Osmanlı Padişahları yeniden çizildi.
  Osmanlı Padişahları yeniden çizildi.
 • Bebişler
  Bebişler
 • Yurdum İnsanı
  Yurdum İnsanı
 • FANTASTİK
  FANTASTİK
 1. Osmanlı Padişahları yeniden çizildi.
 2. Bebişler
 3. Yurdum İnsanı
 4. FANTASTİK
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • AK Parti'den "Canımın içi Türkiyem" klibi
  AK Parti'den
 • Ahmet Özdemir, TBMM Genel Kurulunda konuştu
  Ahmet Özdemir, TBMM Genel Kurulunda konuştu
 • Sarı yelekliler Apple store'u yağmaladı
  Sarı yelekliler Apple store'u yağmaladı
 • Kahramanmaraş'ın turistlere "GEZEDE" uygulaması
  Kahramanmaraş'ın turistlere
 • Brezilyalı pilot 18 bin fitte müslüman oldu
  Brezilyalı pilot 18 bin fitte müslüman oldu
 • İtfaiyede defile tepkilere neden oldu
  İtfaiyede defile tepkilere neden oldu
 1. AK Parti'den "Canımın içi Türkiyem" klibi
 2. Ahmet Özdemir, TBMM Genel Kurulunda konuştu
 3. Sarı yelekliler Apple store'u yağmaladı
 4. Kahramanmaraş'ın turistlere "GEZEDE" uygulaması
 5. Brezilyalı pilot 18 bin fitte müslüman oldu
 6. İtfaiyede defile tepkilere neden oldu
VİDEO GALERİ
YUKARI